Formatief handelen bij de MVT

Hoe organiseer ik dat in mijn lessen?