Kijk- en luistervaardigheid

Om je leerlingen goed voor te bereiden op de toetsen kijk- en luistervaardigheid is het zaak om veel luistermateriaal aan te bieden. Je kunt hiervoor de opdrachten uit de methode gebruiken maar je kunt ook gebruikmaken van de groeiende stroom internetbronnen. Tijdens deze training maak je kennis met verschillende activerende kijk- en luisteropdrachten. Je leert o.a. hoe je de luisteropdrachten uit de methode op een andere manier kunt inzetten dan je gewend bent. De training biedt je concrete lesideeën die je in praktijk kunt brengen en geeft je meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor het ontwikkelen van de kijk- en luistervaardigheid van jouw leerlingen. Het doel is om leerlingen actief en enthousiast te krijgen om met de taal aan de slag te gaan.

Je krijgt antwoord op vragen als:header 9

  • Hoe kan ik mijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op Kijk- en luistervaardigheidstoets van het CITO?
  • Hoe maak ik leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en hoe houd ik hun vorderingen bij?
  • Welke internetbronnen kan ik gebruiken in de les en welke werkvormen en opdrachten kan ik hierbij inzetten?
  • Hoe kan ik een beroep doen op de ‘21st century skills’ bij kijk- en luistervaardigheid?
  • Hoe kan ik kijk- en luistervaardigheid inzetten om het lezen, schrijven en spreken te verrijken en de woordenschat te vergroten?
  • Welke ICT-toepassingen hebben een meerwaarde bij het oefenen van kijk- en luistervaardigheid?
  • Hoe kun je een doorlopende leerlijn kijk- en luister-
vaardigheid opzetten?

Voorbeeld opzet training ‘Kijk- en luistervaardigheid’