Schrijfvaardigheid

Tijdens een training ‘Meer schrijven bij MVT’ doe je samen met je collega’s ideeën op om je leerlingen vaker aan de hand van korte, ‘spannende’ opdrachten te laten schrijven in de MVT-les. Hierbij nemen we als uitgangspunt dat leerlingen op alle niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in staat zouden moeten zijn om een vrije schrijfopdracht te maken. Het schrijfproduct dient dan als etalage van datgene wat de leerling tot op dat moment geleerd heeft. Je krijgt tools in handen om deze producten te beoordelen (ERK-rubrics).

  • Onderwerpen van deze training zijn:267603662_db988e605f_b
  • De meerwaarde van creatieve schrijfopdrachten in relatie tot de werking van het brein (‘leren met diepgang’).
  • Schrijfvaardigheidsonderwijs in relatie tot het ERK.
  • Werken met taaltaken als uitgangspunt voor schrijfvaardigheidsopdrachten.
  • Inzetten van ICT-toepassingen bij schrijfvaardigheid.
  • Werken met ERK-Rubrics door de docent én door de leerling.
  • Het opzetten van een schrijfvaardigheidslijn en documentatie in een schrijfdossier of portfolio.