Doeltaal – voertaal

De doeltaal gebruiken in de les, hoe houd ik het vol?

Je start samen met je collega’s vol goede moed aan het begin van het schooljaar met het gebruik van de doeltaal en tegen de kerst merk je dat de taal nog maar weinig klinkt in jullie lessen.  Veelgehoorde redenen: “De leerlingen zijn het niet gewend en vinden het moeilijk” en: “Hoe leg ik grammatica uit in de doeltaal?”. Het gebruik van de doeltaal in de lessen heeft echter een enorm effect op het leerrendement, dat is inmiddels bewezen. Tijdens de training ‘Doeltaal-voertaal’ werk je samen met je collega’s aan een doorlopende leerlijn voor het gebruik van doeltaal als voertaal.  Na afloop weten  jullie hoe je het doeltaal-is-voertaalgebruik kunt volhouden en weten jullie wat de kritische succesfactoren zijn die het consequent gebruik van de doeltaal als voertaalgebruik door docenten én leerlingen mogelijk maken.

De inhoud van de training wordt altijd in overleg met de school vastgesteld. De volgende zaken kunnen aan de orde komen:

  • Instrumenten om het doeltaalgebruik te organiseren.
  • De middelen die je kunt inzetten om leerlingen te verleiden en motiveren om de doeltaal te gebruiken?
  • De eisen die het doeltaalgebruik stelt aan de docent en aan de leerlingen.
  • De afspraken binnen de sectie, de mvt-groep, de school.
  • Doeltaal, voertaal en het juiste niveau van het Europees Referentiekader (ERK).
  • Laatste update over (wetenschappelijke) onderzoeken m.b.t. doeltaalgebruik en de vertaling daarvan naar de eigen praktijk.
  • De mogelijkheden van gemarkeerd doeltaalgebruik.