‘Leren’ evalueren

Wat zegt die 7 op het rapport nu eigenlijk?

De talen zijn bij uitstek geschikt om een determinatie-advies te onderbouwen, juist omdat er specifieke aandacht is voor de verschillende vaardigheden. Je moet er als sectie dan wel voor zorgen dat de doorlopende summatieve toetslijn zodanig is opgebouwd dat jullie inzicht krijgen in ‘het kennen’ (kennis en grammatica) én ‘het kunnen’ (de vaardigheden) van de leerlingen. Daarmee zijn hoge rapportcijfers die voornamelijk gebaseerd zijn op stampwerk, verleden tijd.

4702472825_731c76e343_bVaak zien we nu nog – mede door het gebruik van methodetoetsen-  dat er in de onderbouw veel meer nadruk ligt op ‘het kennen’ en in de bovenbouw op ‘het kunnen’. En dat terwijl onderbouwleerlingen prima in staat zijn om een briefje te schrijven of een gesprekje te voeren. Tijdens een de training ‘Toetsing bij MVT’ analyseer je samen met je collega’s de toetsen die jullie gebruiken. Hiervoor gebruiken we het OBIT-model (Onthouden-Begrijpen-Integreren- Toepassen) om de toetsvragen te labelen en de doorlopende toetslijn te analyseren. Ook docenten die een methode gebruiken met RTTI toetsen, kunnen deze training volgen.

De opbrengst van deze training? Concrete handvatten voor aanpassingen binnen de doorlopende toetslijn en voor het beoordelen van spreek- en schrijfproducten met ERK-rubrics.

Publicatie over OBIT bij de talen

Wil je juist meer weten over hoe je leerlingen optimaal kunt voorbereiden op de summatieve toetsen? Bekijk dan het aanbod ‘Formatief handelen