Leesvaardigheid

Tijdens de maatwerktraining ‘Beter lezen, beter scoren’ werk je samen met je collega’s aan een doorlopende leeslijn van onder- naar bovenbouw en kun je op een effectieve en motiverende manier invulling geven aan de examentraining voor het centraal examen.

We nemen daarbij allerlei aspecten rondom leesvaardigheid onder de loep om na te gaan hoe we leerlingen leren om:
• met motivatie aan teksten te werken;
• te reflecteren op hun eigen leesgedrag;131419531_d4bc2721e7_o (1)
• een breed leesrepertoire te ontwikkelen en met aantrekkelijke, gevarieerde werkvormen aan de slag te gaan.

Het eerste dagdeel gaat het om:
• het bevorderen van het leesplezier en de leesmotivatie bij leerlingen, door afwisselende werkvormen, integratie van
vaardigheden en recht doen aan verschillen;
• het ontwerpen van een doorlopende leerlijn lezen van onder- naar bovenbouw.

Tijdens een tweede en derde dagdeel gaan we in op de mogelijkheden om examentraining voor leerlingen effectief en uitdagend te maken, met als thema’s:
• Hoe besteed je expliciet aandacht aan woordenschat?
• Hoe pak je eindexamentraining systematisch aan?
• Welke werkvormen kun je daarvoor inzetten en welke deelvaardigheden en strategieën oefen je met leerlingen?