Vaardigheden Moderne Vreemde Talen

Hoe krijg ik al mijn leerlingen actief aan het lezen, schrijven, luisteren en spreken?

Het kan af en toe best een uitdaging zijn om alle leerlingen in een klas actief met de taal bezig te laten zijn. Dan is het fijn als je samen met je collega’s de ruimte krijgt van de schoolleiding om gedurende één of meerdere dagdelen een maatwerktraining op de eigen locatie te volgen.  Voorbeelden van thema’s zijn:

◦De organisatie van spreek- en gespreksvaardigheid in een klas met leerlingen.7309689674_98231e16ec_k
◦De inzet van de doeltaal als voertaal binnen de lessen.
◦De organisatie van een Taaldorp op school.
◦Het aanbod van kijk- en luistervaardigheidsopdrachten naast de Cito-luistertoetsen.
◦Het ontwerpen van motiverende van schrijfvaardigheidsopdrachten
◦De versterking van de leesvaardigheid van leerlingen en motiverend literatuuronderwijs.
◦Het beoordelen van de verschillende taalvaardigheden aan de hand van ERK rubrics.
◦Het werken met activerende en motiverende werkvormen bij de vocabulaireverwerving.
◦Het opstellen van doorlopende leerlijnen bij alle taalvaardigheden.

Jullie kunnen hierbij kiezen voor een focus op één vaardigheid of juist een combinatie van meerdere vaardigheden. Jullie krijgen concrete handvatten om jullie leerlingen gemotiveerd te laten werken en samen een goed resultaat neer te zetten.

Het resultaat:

Motiverende lessen MVT waarin leerlingen de doeltaal veel en actief gebruiken.