Coaching

Het leraarschap is een prachtig vak. Geen dag is hetzelfde. Je hebt waarschijnlijk ooit gekozen  voor dit beroep omdat je kunt werken met jongeren die zich in interessante levensfase bevinden en omdat je hen wilt laten ervaren wat ze met jouw mooie vak kunnen na hun middelbare schooltijd.

Soms merk je echter dat je in bepaalde patronen bent vervallen of dat je het lastig vindt om mee te gaan met bepaalde onderwijsvernieuwingen. Of je merkt dat jullie elkaar binnen de sectie niet altijd begrijpen en dat jullie maar niet op één lijn kunnen komen. In dat geval kan een frisse blik op je lessen of op de samenwerking binnen de sectie je/jullie verder helpen.

Na een intakegesprek werken we samen aan een verbeterplan op basis van jouw eigen leervragen of de vragen van de sectie. De coaching vindt plaats on the job; naar aanleiding van lesbezoeken of het bijwonen van sectievergaderingen. De opbrengst? Een andere kijk op je eigen lespraktijk of overlegstructuur en bewustwording van je eigen handelen (binnen de sectie). Kortom, concrete handvatten om je werk weer leuk en uitdagend te maken.